Bos 3

Scène 5: BOS (plots)
Dus als ik het goed begrijp had het werk van Shakespeare nooit bestaan als een paar gefrustreerde holbewoners die geen deftig paard konden tekenen niet stoemelings het schrift hadden bedacht...
… met hun abstract gekrabbel ...
... met een halfverbrande tak van een boom. Ja, dat bedoel ik. Dankzij de bomen is de mens beginnen schrijven.
(...)
En lezen.
(...)
En lezen ook, ja.
Noodgedwongen.
(...)
Papier?
Eh, ja?
Wordt van bomen gemaakt.
Boeken? Van bomen gemaakt!
(...)
Begrijpt ge waar ik naartoe wil?
Het eerste wiel: een snee boom! De eerste huizen: hout! Pijl en boog, de stoel, de tafel, een slee, een kar... allemaal stuk voor stuk geboetseerd uit bomen! Had het niet aan de bomen gelegen dan waren wij nu nog altijd een even dwaze en onbeduidende diersoort als al die andere.
(...)
Zij hebben er gewoon zelf voor gezorgd dat wij nu zo slim en creatief en talrijk zijn als we zijn - een virus dat met de vinger in de neus de hele planeet overwoekert!
Dus moeten ze nu ook niet verschieten dat ze een beetje in de weg staan hier en daar.
(...)
Hard verschoten ziet hij er nu niet bepaald uit, vind ik....
(...)
Een beetje verdwaald, misschien eerder...